Díl 1. - Léto Díl 2. - Zima Díl 3. - Jaro Díl 4. - Podzim Zpět

Sobota 29. 1. 2011 – Zimní výprava k pramenu Polepky

Počasí je ideální, bez mráčku, odpolední teplota lehce pod nulou (zato v noci mrzlo až praštělo). Autem se dopravujeme do Dobřeně, kde vystupujeme a jdeme k pramenu. Teď je to mnohem jednodušší, protože víme, kam máme jít.

V Dobřeni před mostem vytvořil mráz zajímavé námrazy.

U mostu

Delší kus jsme šli po upravené cestě až k mostku. Tentokráte teklo vody více než v létě.

To, co bylo v létě skryto zelení, se díky stromům bez listí a sněhu objevilo jako na dlani – byly to přítoky Polepky, malé potůčky, které přitékaly z okolních svahů a lesů.

Pritok 1

Některé vyvěrali i zpod sněhu jako tento.

Přítok 2

Místo, kde jsme původně předpokládali pramen Polepky, vypadá v zimě úplně jinak.  Vévodí mu krásný dub. Rákosí prořídlo a polehalo.

Díky odtání celé lednové nadílky sněhu a dešťům se spodní voda tlačila z okolních svahů napovrch na mnoha místech.

Vývěr u dubu

Tam, kde jsme v létě chodili po posekané louce, jsme dnes museli dávat pozor, abychom se nepropadli, protože zem ještě nebyla po oblevě dostatečně promrzlá.

Vývěr ve stráni

Tak tím směrem se jde k pramenu.

Směrem k pramenu

V těchto místech je voda skryta pod povrchem díky vodohospodářským zásahům.

Vývěr u rohu lesa

Zato o pár metrů dále za hranou lesa je ještě Polepka v korytě. Pokračujeme stále proti proudu.

Koryto v lese

Tak toto je soutok asi prvních pramínků Polepky v Dobřeňském lese.

Soutok pramínků

Mráz a sníh ještě nestačili znovu přikrýt a schovat vodu vyvěrající na povrch.

Pramen v lese

Světlé jehličí je již na povrchu zamrzlé, ale tmavá část je vyvěrající pramínek vody, který stéká pod jehličím po svahu dolů.

Detail

A tak to vypadá na pravé straně u pramenů.

Levá strana

Levá strana

Pravá strana
V blízkosti Polepky jsou také vodohospodářské objekty – studny. Nejprve jsme si mysleli, že je to pro zásobování zemědělského družstva v Dobřeni. Podařilo se nám na webu najít vodohospodářskou mapu (http://heis.vuv.cz/default.asp?typ=00 , mapa č.13-32 ), na které je jejich přítomnost a důvod vyznačen. Jejich přítomnost také vysvětluje, proč je v některých částech vody dost a někde málo. Voda je odváděna potrubím do vodojemu.

Vodomapa

Několik Makro obrázků z tohoto zimního putování.

 

Na závěr Vám čtenářům slibujeme, že tento dokument doplníme také o jarní a podzimní fotografie, tak abychom měli zachycena všechna čtyři roční období.

Na viděnou s Vámi se těší Irena a Pavel

Stiny

Díl 1. - Léto Díl 2. - Zima Díl 3. - Jaro Díl 4. - Podzim Zpět


Kontakt

Ing. Pavel Kučera
Polepy 72
Polepy u Kolína
PSČ 280 02
+420 723 560 110