Vizualizace, SCADA, HMI

Zobrazení řízené technologie na panelu operátora nebo na obrazovce počítače na dispečinku, možnost nastavení pomocí ovládacích prvků na panelu nebo obrazovce PC, zobrazování analogových veličin, binárních hodnot, stavů procesů,  alarmovýh stavů a hlášení, aktivit operátorů, historie událostí a hodnot, grafů měřených veličin, to vše dnes patří neodmyslitelně k řídícím systémům.


Vizualizace s panely Allen-Bradley
Pro vizualizace a nastavování nejjednodušších zařízení a technologii nejčastěji využíváme PanelView 300, PanelView 400 nebo PanelView 550, pro střední rozsahy využíváme PanelView 600 s možností barevného displeje i dotykového displeje, pro rozsáhlejší technologie využíváme PanelView 1000 a 1400. SW nástroje pro tvorbu obrazovek na panelech jsou PanelBuilder32 a RSView Studio Machine Edition(RSView ME) pro panely označené PanelView Plus s vlastním OS  Windows CE.

Pokud je kromě vizualizace dat potřeba data i ukládat a archivovat, zobrazovat grafy, přijde na řadu vizualizace na PanelView Plus nebo PC v prostředí RSView32 a RSView Supervisory Edition (RSView SE).


Pokud se potřebujete dovědět něco více o operátorských panelech Allen-Bradley, zde jsou odkazy na základní informace o  A-B produktech:

PanelView 300 to PV1400 - User Manual

PanelView Plus - User Manual

PanelView Plus and Plus CE - Product Profile

PanelView Plus and Plus CE - Product Profile

RSView32

RSView SE


Kontakt

Ing. Pavel Kučera
Polepy 72
Polepy u Kolína
PSČ 280 02
+420 723 560 110